Esper-krachten
 

Esper-Kracht

Info

Absorber Een persoon die de esper-krachten van anderen kan toe eigenen. De andere persoon verliest deze gaven.
Anti-paramutant Esperkrachten hebben geen invloed op deze mutant.
Anti-paraveld Een veld dat het gebruik van Esper-krachten uitschakelt.
Aportatie Zie Teleportatie, maar ditmaal voorwerpen en andere levende wezens.
Cel omvormer Iemand die celstructuren kan omvormer tot andere combinaties.
Constructor Scheppen van een lichaam door een geestelijk wezen.
Destingatie Vernietigende krachten, door te concentreren.
Empaat Pijn van anderen voelen. Kan ook eigen pijn op anderen overbrengen.
Energieveld Energie rondom uzelf en om andere wezens scheppen.
Energievuur Rondom u en andere wezens een energiemuur leggen.
Enertrans De bezitter kan door middel van geesteskracht zichzelf in energie omzetten en zich dan over grote afstanden verplaatsen. Zelfs verder dan het onbereikbare. Hij kan ook energie afschieten.
Geestspeurder Vinden van andere geesten.
Genezing Genezen van eigen wonden of deze van anderen.
Helderziendheid Kan een van de vele toekomsten zien
Hypno Uw eigen wil aan andere levende wezens opleggen.
Klooner Klonen van zichzelf of anderen en voorwerpen (Zoals wapens, kleding enz.).
Levitatie Uzelf laten zweven.
Materialisatie Dode die voor een levend wezen zichtbaar wordt.
Medium In contact treden met de doden
Metabolic Veranderen van lichaamstructuur zonder dat uw uiterlijke vorm veranderd.
Onzichtbaarheid kan zichzelf onzichbaar maken
Peiler Opsporen van andere wezens, zonder hun gedachten te kunnen lezen. Dit kan zelfs over verschillende lichtjaren.
Projec Evenbeelden van uzelf scheppen, maar deze zijn niet bestaande projectie's van uzelf. Zij kunnen niet gedood worden, maar verdwijnen in het niets.
Projector Eigen pijn overbrengen op iemand anders.
Psychometrie  
Regeneratie Opnieuw aangroeien van ledematen bij uzelf en anderen.
Splitser Scheppen van evenbeelden, die tastbare wezens worden onder uw controle. Deze evenbeelden kunnen gedood worden, met als gevolg dat de schepper ervan een deel van zijn individu verliest, als hij zich niet dadelijk uit het duplicaat terugtrekt.
Sugestor Een gedachte op anderen overbrengen, die dit dan uitvoeren.
Telekinese Voorwerpen opheffen en verplaatsen zonder ze vast te pakken
Telepatie Lezen van gedachten en overbrengen ervan.
Teleportatie Verplaatsen van uzelf van het ene op het andere ogenblik met de snelheid van een gedachte.
Teleziener Overal doorheen kijken.
Tijdomvormer Kan de tijdlijn zo verbuigen, dat hij als het ware van het ene tijdvlak in het andere kan stappen
Tijdsversneller Versneller van het tijdsverloop rondom u.
Tijdsvertrager Vertrager van het tijdsverloop rondom u.
Timeschifter De gebruiker kan de tijd een paar minuten verschuiven. -5 min tot +5 min.
Trancer De persoon die u letsel toebrengt, heeft de wonde zelf op hetzelfde moment, terwijl jezelf geen wonde meer hebt. De wonde wordt door deze kracht op de dader zelf overgebracht.
Transmigratie Uw informatiedrager naar een ander lichaam overbrengen.
Transmutatie Uw eigen uiterlijk veranderen.
Uittreding Zonder uw lichaam verplaatsen door de lucht en de ruimte.
Vuurhand Dodelijke of verdovende stralen schieten uit uw handen.