<%@ Language=VBScript %> Illustraties
De hypsoon van Sinaron is verdwenen. Jakira gaat naar hen op zoek en beland op het zwarte continent.