<%@ Language=VBScript %> Illustraties
De groenhuidige Kai-lin wordt verliefd op Djor, een blanke krijger. Maar hij moet vluchten voor haaar volksgenoten. Later hoort hij blanke soldaten van Jankar, vertellen van hun aanval op het dorp van Kai-lin. Ze hebben zelfs vrouwen afgeslacht. Djor staat bij haar graf, naast haar broer en zweert vergelding. Samen rijden door het land en bestrijden overal waar ze kunnen de blanke, die het land van de Tanjenen willen bezetten. Plots staan ze voor Jakira en een vreemde gemaskerde vrouw.