<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira wordt door mensen uit de toekomst in de val gelokt en door met een virus besmet. Terwijl het virus haar lichaam aantast, bereikt ze haar vrienden. maar ze is meer dood dan levend. Tor-ka maakt van de kans gebruik om hen aan te vallen, maar raakt ook door het virus besmet. Zelfs voor goden is dit dodelijk.