<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira en Dargo worden door in het zwart geklede krijgers, die juist een dorp uitgemoord hebben, omsingeld. Plots steekt Dargo Jakira neer. Stervend zakt ze in elkaar. Mionja, een negen jarig meisje, dat vol angst tussen de struiken zit, ziet het gebeuren. Dan ziet ze hen samen met Dargo wegrijden. Als het meisje terugrent naar haar dorp ziet ze dat alles in brand staat. Verschrikt blijft ze staan. Een vreemde vrouw, die zich T'naka noemt staat plots naast haar en neemt haar mee.