<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira en Dayna stoten op plunderaars onderleiding van Dengar, die als kind ontvoerd werd. Hij wordt steeds door een geheimzinnige man vergezeld.