<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Dayna en Jakira zijn nog steeds op zoek naar de bron van het energiescherm. Ze bereiken de grote witte vlakte. Hier vallen ze in handen van Odhor, die aast op de troon van de koningin.