<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Gele legers, met vuurwapens gewapend, vallen de koningrijken van het blanke continent binnen. Het ene na het andere koninkrijk valt in hun handen. Ook de amazones worden onder de voet gelopen. Meer dan de helft van hun gebied wordt door de gelen veroverd. Enkelen van hen roepen de hulp in van de tempel bewoners. Quana verlaat de groep en verdwijnt spoorloos.