<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Vierhonderd jaar zijn voorbijgegaan. De beschaving is verder gevorderd. Er zijn al kanonnen, vuurwapens die een vijftigtal kogels na elkaar kunnen afvuren. De amazone zwaarden hebben hun macht echter verloren. Na meer dan tweehonderd jaar relatieve vrede, verandert alles in enkele weken volledig. De tempel is helemaal vervallen. De Nuronen, onderleiding van Gos-ra, maken van de kans gebruik en landen opnieuw op de kusten van het continent. De vroegere woeste barbaren kunnen niet lang weerstand bieden. Ook de amazones leiden zware verliezen. De amazone, die de zwaarden in veiligheid brengt, wordt achtervolgt, maar ze raken haar spoor bijster. Sindsdien zijn de zwaarden verdwenen.