<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Een boerderij wordt overvallen. Iedere aanwezige wordt gedood. In de kelder zitten echter twee broers verborgen, terwijl de gebouwen afbranden. Ze kunnen vluchten, maar raken elkaar kwijt. De ene vind een meisje en de andere wordt een bandiet. Tot ze tegenover elkaar komen te staan.