<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Twee leden van de tempel gaan op weg naar huis. Sjan en Jani, zijn vrouwelijke partner, bereiken de boerderij van zijn ouders en worden hartig ontvangen. Plots dagen vreemden op, die hen genadeloos neerschieten. Dagen later staat een eenzame blonde vrouw naar de lijken te kijken. Terwijl twee menselijke halogrammen de lijken naast elkaar begraven, stijgt Jakira op haar paard en rijdt naar de nabije stad.