<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Nu de berichten van de Nuroonse kampen in alle kranten staan, zowel bij de blanken als bij de zwarten. breek een storm van verontwaardiging los. De leiders eisen de vrijlating van alle gevangen, maar de Nuronen weigeren. De Nuranen zijn de beledigingen van de Enaren moe en zenden hun vloot naar het continent van de Enaren. Gedurende vele jaren woedt een hevige zee en lucht oorlog. De Zaronen en de Etanen houden zich afzijdig. Maar als de Nuroonse vloot ook door hun wateren koerst, verklaren zij ook de oorlog en de eerste wereld oorlog is een feit. Dan landen Nuroonse troepen in het zuidwesten van het Enaarse continent. Jakira wil helpen, maar Xan verbiedt het. Ze mogen zich niet mengen in de conflicten van de bevolking.