<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jonge mensen worden door de staat geronseld om in het leger dienst te nemen. Maar na de selectie worden sommige naar een speciaal opleiding centrum gebracht. Hier proberen geleerden om een soort supersoldaat te vormen. De kandidaten moeten een zware training volgen en krijgen speciale medicijnen toegediend, die hun krachten moeten verhogen. Diegenen die afvallen worden gedwongen om in ondergrondse mijnen te gaan werken.