<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Vele jaren geleden weken de amazones af van hun pad. Het werd een soort democratie. De zwaarden werden in een tentoonstellingzaal tentoon gesteld. Maar tijdens de eerste wereldoorlog, werden deze en anderen kunst voorwerpen gestolen. Een aantal amazone onderzoekers ontdekten in oude geschriften dat de zwaarden verdwenen, als ze door onbevoegden aangeraakt werden. Plots daagt een oude vrouw op, die bekent dat ze bij de dieven was. De zwaarden hebben ze niet gestolen, want die verdwenen plots voor hun ogen. Het enige spoor dat overblijft, leidt naar de ruine van een tempel.