<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Nianja Renowan, een journaliste, komt per toeval op de hoogte van een complot. Ze moet vluchten, terwijl de moordenaars haar proberen te doden.