<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Enkele agenten arresteren een belangrijke drughandelaar, maar dan blijken verschillende getuigen gedood te zijn. Sommigen door een ongeluk, anderen neergeschoten. Ook de vrouwelijk recher wordt vermoord. Maar toch zetelt hij in de rechtbank. De jury kan niets anders doen dan hem onschuldig verklaren. Maar de rechter staat op en zegt: De doodstraf. Iedereen verschrikt naar de vrouw.