<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Als jakira weerkeetr naar haar geboortestreek, schrikt ze wel even als ze de kranten leest. Dadelijk beseft dat er een nieuwe wereld oorlog dreigt. Zij en haar vrienden slagen er niet in om het te stoppen. In de hoofdbunker van de Nuronen materialiseert Jakira in een poging om een eind te maken aan deze waanzin, maar dan wordt de bunker door verschillende atoomraketten geraakt. Dor'Tjan