<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira neemt Roni-a, een jonge vrouw over en helpt haar om te overleven. Maar ze snapt niet waarom Jakira haar volk niet wil helpen.