<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Roni-a/jakira bereikt het hoofdstelsel van de Muonen. Het spoor van de vluchtende vreemde leidt naar de vijfde planeet van het stelsel. De vreemde wordt door Jakira verslagen, nadat ze Roni-a verlaten heeft. Op dat moment vallen de Kordianen aan. Duizenden ontploffingen doen de vijfde planeet schudden, tot ze plots uit elkaar barst. Jakira schrikt hevig als ze de laatste doodsgedachten van Roni-a waarneemt. Ontreddert staart ze vanuit de ruimte naar de brokstukken, die in alle richtingen van elkaar de ruimte inschieten.