<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Minda heeft haar nieuwe geestelijke partner aanvaart, maar Jakira snapt nog steeds niet waarom ze hier niet weg kan. Minda infiltreert intussen in een terorristen organisatie.