<%@ Language=VBScript %> Illustraties
We zijn nu driehonderd jaar na de atoomoorlog. Jakira die haar eigen lichaam terug heeft, neemt een korte vakantie op Enuron. Ze rijdt zoals vroeger te paard door de streken, waar ze vroeger leefde. Maar ze merkt dadelijk dat alles fel verandert is. De Nuronen hebben zijn nog steeds de sterkste macht op de Enuron. Zij willen hun oude macht opnieuw herstellen. Hun legers zijn een dertigtal jaar geleden het blanke continent binnengevallen. De laatste amazones die nog in hun streken leefden werden overrompeld en als gevangenen weggevoerd.