<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira is op zoek naar Tena en Rondo, die op de vijfde planeet terecht gekomen zijn. Xan en de andere weten echter niet waar. Jakira teleporteert vanuit haar toestel naar de oppervlakte. Om een of andere reden voelt ze tijdens de sprong een vreemde hindernis. Als op de oppervlakte materialiseert, voelt ze zich moe. Bijna uitgeput. Ze probeert telepathisch contact op te nemen met haar schip, maar dat lukt niet. Nergens ziet ze en teken van leven tot ze een paar uur later een jonge krijger opmerkt, maar die blijkt met een speer en een stenen bijl gewapend te zijn.