<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira bevind zich op onderzoek in het door Nuronen bezet gebied. Maar wordt als blanke vijandig bekeken. Voor dit superieur ras is zij uitschot, dat alleen leeft omdat het supieure volk het toelaat.