<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira en een paar andere trekken het amazone gebied binnen, maar die stellen zich vijandig op. Hun nieuwe koningin wordt als een godin aanbeden, want zij is ontsterfelijk.