<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Arikaj en enkele amazones worden door de Nuronen gevangen genomen en tot bij de keizer gebracht. Ze worden als mensen van een lagere status behandeld. De Nuronen vinden zich nog steeds een superieur ras. Dan ontdekt Arikaj dat er een complot gesmeed wordt.