<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Een van de blanke koninkrijken komt ten val door intriges aan het hof. De prinses moet vluchten en begeeft zich op weg naar de vroegere tempel der krijgskunsten. Plots krijgt ze hulp van een jonge slaaf. Samen vluchten ze weg, maar dan wordt de prinses door een schot geraakt.