<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Veel Espers worden dood terug gevonden met de vreselijkste wonden. Jakira gaat op onderzoek uit en is op weg naar de hoofdstad van het oostelijk blanke slavenrijk. Als een paar dagen later in de stad rondloop wordt ze ontvoerd door onbekenden. Zij moet in een arena tot de dood vechten met haar esperkrachten tegen andere espers.