<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira echte vrienden zitten echter in een cel, diep onder de grond. Ze zijn ontstelt als ze Jakira zien sterven. Op haar hoofdplaneet stelt T'naka de dode Jakira tentoon als voorbeeld van welk lot haar vijanden wacht. Maar ook op deze planeet zijn er rebellen, die door opsporingscellen moeten opgespoord worden. Tjana, een van deze opsporingsagenten wordt echter op een dag door de tentoongestelde dode aangetrokken. Een tijdje staat ze naar het lichaam te kijken. Plots voelt ze zich helemaal anders. Het virus, waarmee elk lid van T'naka volgelingen tot gehoorzaamheid gedwongen wordt is volledig uit haar lichaam verdwenen.