<%@ Language=VBScript %> Illustraties
De Enuronen, storten duizend tonnen gevaarlijk afval op een planeet van een naburig stelsel. Maar hier leven de X'nokin. Hun leven wordt door deze straling bedreigt.