<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Een gevaarlijk virus duikt op, maar wordt op tijd ontdekt. Terroristen overvallen het vervoer van het virus en maken het buit. Een groepspecialisten wordt achter de daders aangestuurd. Ze ontmoeten een inboorlinge Arikaj, die hen de weg naar het kamp van de terroristen wijst. Maar ze lopen in een hinderlaag.