<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira die met enkele anderen in een kleine ruimteschip op weg is om haar vroegere vrienden terug te vinden landen op Dotan IV. Hier leven ze volgens een soort Sexwet. Sex is alleen toegelaten als beide partners door de speciaal aangestelde dokters, goed gekeurd worden. De bedoeling hiervan is om een zuiver ras te ontwikkelen en de onzuiveren te laten uitsterven.