<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Twee jonge kinderen worden uit een weeshuis gehaald. Beiden worden met enkele anderen tot huurmoordenaar opgeleid. Later plegen beiden los van elkaar verschillende moorden in opdracht van belangrijke regeringsambtenaren. Lumo, de jongeman krijgt op een opdracht, die hij succesvol uitvoert. Hij weet niet dat Nerana, het meisje, de opdracht heeft om hem, na het uitvoeren van zijn opdracht, uit de weg te ruimen.