<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Twee agenten arresteren Gogan, een jonge drugverkoper. Maar als hij voor de rechtbank als getuige optreed is zijn leven in gevaar. Er wordt een ware klopjacht georganiseerd om hem te doden.