<%@ Language=VBScript %> Illustraties
Jakira is na een zwaar gevecht met de aanhangers van Dor'Tjan, uitgeput en lijkt op het moment ongeveer 62 jaar oud. Ze beland in een klein stadje, maar hier is een andere vreemde macht aan het werk, die zelfs voor T'naka een gevaar vormt. Jakira komt op een andere vreemde planeet terecht. Hier hervindt ze haar concentratie en kan de veroudering een aantal jaren terug draaien, maar volledig de oude wordt ze niet meer.