<%@ Language=VBScript %> Illustraties

Jakira, Rondo en Tena belanden op de planeet Rang an IV. Hier leven vier klassen, de 'onsterfelijke' Rian, hun dienaars de Onon en hun beschermers de Gonan. De overige bewoners behoren tot de lagere l vende wezens, die geen rechten hebben. Hun taak bestaat erin om te werken tot de eer en glorie van de Rian. Een kleine groep, de Vonom, betwisten deze heerschappij en kleven een oude voorspeling aan. Die vermeldt drie vreemden die het einde van de Rian inluiden. Dor-tjan vindt de dood.